ars-txt.png

Styrets årsberetning


2010 har vært et spennende og utfordrende år for Infratek. Året startet og sluttet med en streng kulde i hele Norden som gav store utfordringer for den operative driften. Infratek leverte tilfredsstillende resultater for året som helhet til tross for værutfordringene, og Infratek har nå etablert seg som en solid nordisk aktør.

nedlastingerright-img.png