ars-txt.png

Styret og konsernledelsen

Konsernledelsen i Infratek består av konsernsjef Bjørn Frogner og CFO Vibecke Skjolde, samt konserndirektørene for Infrateks tre forretningsområder. Alf Engqvist er konserndirektør for Sentral Infrastruktur, Lars Erik Finne for Sikkerhet, og Lars Bangen er konserndirektør for Lokal Infrastruktur.

Styret i Infratek ASA ledes av Mimi K. Berdal, med Hans Kristian Rød som nestleder.

nedlastingerright-img.png