ars-txt.png

Sikkerhet


inner-banner.jpg

Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. Forretningsområdet har i 2010 etablert seg som en nordisk
leverandør gjennom oppkjøp i Sverige og nyetablering i Finland.

nedlastingerright-img.png