ars-txt.png

Sentral infrastruktur


inner-banner.jpg

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur ble etablert 1. januar 2010 og fokuserer på prosjekter og vedlikehold av det sentrale og regionale nettet i de nordiske landene. Med et eget forretningsområde innen de øvre spenningsnivåene får kundene i dette segmentet et spisset tilbud, med økt tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden.

nedlastingerright-img.png