ars-txt.png

Samfunnsansvar


inner-banner.jpg

Infratek vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet. Vi skal ikke utføre handlinger, eller tilby
produkter og tjenester, som innebærer risiko for medvirkning til uetisk atferd, krenkelse av menneske og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

nedlastingerright-img.png