ars-txt.png

NØKKELTALL 2010

Med virksomhet i Norge, Sverige og Finland har Infratek i 2010 posisjonert seg som en ledende totalleverandør innen kritisk infrastruktur i Norden. I løpet av året har vi strømlinjeformet organisasjonen ytterligere etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet i 2009. Synliggjøring av vår kompetanse og kapasitet i markedet med en ny markedsorientert konsernstruktur har bidratt til gode resultater for Infratek. Deling av kompetanse over landegrensene og videre integrering har vært det organisatoriske hovedfokuset i 2010.

nedlastingerright-img.png