ars-txt.png

Medarbeidere og kompetanse


inner-banner.jpg

Infratek har rundt 1900 ansatte i Norge, Sverige og Finland og er en mannskaps- og kompetanseintensiv virksomhet. Infratek legger derfor stor vekt på å føre en personalpolitikk som legger til rette for både personlig- og faglig utvikling, og som gjør konsernet i stand til å
tiltrekke seg markedets beste kompetanse.

nedlastingerright-img.png