ars-txt.png

Lokal infrastruktur


inner-banner.jpg

Lokal Infrastruktur ble etablert som eget forretningsområde 1. januar 2010. Med en ny markedsrettet organisering av konsernet, har Lokal Infrastruktur fokusert på en sterk lokal tilstedeværelse og effektiv logistikk for å møte behovene i markedet.

nedlastingerright-img.png