ars-txt.png

kort om infratek


inner-banner.jpg

I Infratek sier vi at vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Med begrepet kritisk infrastruktur mener vi den grunnleggende infrastrukturen som gjør at det moderne samfunnet fungerer. Vi bidrar til denne helheten gjennom vår rolle som leverandør av produkter og tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger.

nedlastingerright-img.png