ars-txt.png

KONSERNSJEFEN HAR ORDET


Bjørn Frogner

Året 2010 ble en bekreftelse på at det fundamentet som ble lagt i fjor er en riktig og langsiktig investering. Vi har gjennom året lykkes med å videreutvikle den nordiske plattformen ytterligere, og organisasjonen er enda mer robust til å levere i et marked som ser lysere uti 2011. Bevegelse er en av kjerneverdiene i Infratek og det eneste som er sikkert er at fremtiden vil gi endringer – det er vi godt forberedt på!

nedlastingerright-img.png