ars-txt.png

AksjonÆrinformasjon

Gjennom god forretningsmessig drift skal Infratek sikre aksjonærene en langsiktig verdiutvikling som er høyere enn for relevante og konkurrerende investeringsalternativer. For aksjonærene vil dette være den langsiktige kursutviklingen for Infratek-aksjen kombinert med utbetalt utbytte.

nedlastingerright-img.png