ars-txt.png

2010 i korte trekk


For å tydeliggjøre Infrateks kapasitet og kompetanse i markedet, organiseres infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsområder: Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur. Forretningsområdet Sikkerhet videreføres som tidligere.

nedlastingerright-img.png